znaleziono 4

filtracja wyników  prezentacja wyników
zwiń
Aby włączyć/wyłączyć filtrację naciskaj przyciski filtrów pokaż wszystkie pokaż wszystkie
Aby włączyć/wyłączyć filtrację naciskaj przyciski filtrów pokaż wszystkie pokaż wszystkie
Aby włączyć/wyłączyć filtrację naciskaj przyciski filtrów pokaż wszystkie pokaż wszystkie
Typ prezentacji wyników

Prawo budowlane

Prawo budowlane to nazwa najważniejszej ustawy zawierającej przepisy regulujące polskie prawo w zakresie projektowania, budowy, nadzoru, utrzymywania oraz przeprowadzania rozbiórki obiektów budowlanych. Ustawa Prawo budowlane określa również w dokładny sposób zasady działania i postepowania organów administracji publicznej w kwestiach związanych z przedmiotem tejże ustawy. Przepisy prawa budowlanego, oprócz wymienionych zagadnień, regulują kwestie zawiązane z:

- ochroną środowiska - powstające w przypadku działań związanych z rozbiórkami oraz ze wznoszeniem nowych obiektów, a także z ich utrzymaniem;
- wyborem i wyznaczeniem działki pod nową inwestycję budowlaną, ze sposobem uzyskiwania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także z określeniem typu robót budowlanych oraz budów, których przeprowadzenie nie wymaga uzyskania pozwolenie na budowę;
- oddawaniem do użytku gotowych obiektów budowlanych;
- prawami i obowiązkami dotyczącymi poszczególnych uczestników procesu budowlanego;
- sposobem przeprowadzania postępowania w przypadku katastrof budowlanych.